Opzij
Art-direction en opmaak Opzij
omslagen - fotografie Jeannine Govaers
binnenwerk
De Contractspeler
basisvormgeving en opmaak De Contractspeler
binnenwerk
Computers op School
basisvormgeving en opmaak Computers op School
omslagen, fotografie en beeldbewerking